เว็บไซด์ห้อง ในเทอมนี้ 2/2559
ทุกห้องต้องมีเนื้อหาเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น  ความน่าจะเป็น  
ภาพสมาชิกในห้องและกลุ่มการเรียน ภาพกิจกรรมต่างๆในห้อง


ชี้แจงจากครูหนอม
นักเรียนที่ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนบ่อย อาจถูกตัดสิทธิ์เรื่องคะแนนเก็บ 60 %
เป็นสอบมิดเทอม 50  %  สอบไฟนอล  50  % (กรรมการห้องไม่ต้องเก็บงานจากเขามาส่ง)

(มีปัญหาติดต่อ กรรมการห้อง ผ่านไลน์ห้อง)ปีการศึกษา 2/2559


คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4  (ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียน)
2.ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น(อ.สมร)
3.ความน่าจะเป็น(อ.ถนอม)
4.เวกเตอร์(เพิ่มเติม)(อ.สมร)

ดาวน์โหลดเอกสารและงานคู่ขนานจากลิงค์ดาวน์โหลด


 


111111111111111111111111111

 สถิติวันนี้

6 คน

 สถิติ

เมื่อวาน

4 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

170 คน

807 คน

69195 คน

 

เริ่มเมื่อ 2008-09-20