เว็บไซด์ห้อง ในเทอมนี้  2/2560

ทุกห้องต้องมีเนื้อหาเรื่อง
1. จำนวนเชิงซ้อน
2. ทฤษฏีกราฟ
3. ความน่าจะเป็น
4. เวกเตอร์สามมิติ  
4. ภาพสมาชิกในห้องและกลุ่มการเรียน ภาพกิจกรรมต่างๆในห้อง


ชี้แจงจากครูหนอม

นักเรียนที่ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนบ่อย อาจถูกตัดสิทธิ์เรื่องคะแนนเก็บ 60 %
 (กรรมการห้องไม่ต้องเก็บงานจากเขามาส่ง)

(มีปัญหาติดต่อ กรรมการห้อง ผ่านไลน์ห้อง)ปีการศึกษา 2/2560


คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 3 และชีทเอกสารที่แจกให้ 
  (ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียน)

1.  จำนวนเชิงซ้อน(ถนอม)
2. ทฤษฏีกราฟ(พาสิทธิ์)
3.ความน่าจะเป็น(พาสิทธิ์)
3. เวกเตอร์ในสามมิติ(ถนอม)


ดาวน์โหลดเอกสารและงานคู่ขนานจากลิงค์ดาวน์โหลด


 

 สถิติวันนี้

13 คน

 สถิติ

เมื่อวาน

6 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

364 คน

950 คน

73284 คน

 

เริ่มเมื่อ 2008-09-20

111111111111111111111111111