เว็บไซด์ห้อง ในเทอมนี้ 1/2560

ทุกห้องต้องมีเนื้อหาเรื่อง
1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียลและลอการิทึม 
2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
3. เวกเตอร์สามมิติ  
4. ภาพสมาชิกในห้องและกลุ่มการเรียน ภาพกิจกรรมต่างๆในห้อง


ชี้แจงจากครูหนอม

นักเรียนที่ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนบ่อย อาจถูกตัดสิทธิ์เรื่องคะแนนเก็บ 60 %
เป็นสอบมิดเทอม 50  %  สอบไฟนอล  50  % (กรรมการห้องไม่ต้องเก็บงานจากเขามาส่ง)

(มีปัญหาติดต่อ กรรมการห้อง ผ่านไลน์ห้อง)ปีการศึกษา 1/2560


คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 3 และชีทเอกสารที่แจกให้ 
  (ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียน)

1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียลและลอการิทึม
2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์
3. เวกเตอร์ในสามมิติ


ดาวน์โหลดเอกสารและงานคู่ขนานจากลิงค์ดาวน์โหลด


 

 สถิติวันนี้

12 คน

 สถิติ

เมื่อวาน

4 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

111 คน

3135 คน

71523 คน

 

เริ่มเมื่อ 2008-09-20

111111111111111111111111111