ข้อตกลงของห้อง  ก่อนเรียน 1/2562

1. จากคู่มือนักเรียน 2562โดยเฉพาะ 9 ข้อที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

ถ้าผู้ใดทำผิดข้อใดข้อหนึ่งหักคะแนนครั้งละ 3  คะแนนต่อข้อ

2. เข้าห้องเรียนสายเกิน15 นาที ถือว่าขาดเรียน หักคะแนนครั้งละ 3  คะแนน

3. ส่งงานการบันทึกและเอกสารคู่ขนานระหว่างเรียนเดือนละ 1 ครั้ง

4. ส่งงานแบบฝึกหัดพิเศษนอกเวลาเรียนเดือนละ 1  ครั้ง

5. ส่งงานเลยกำหนด จะได้คะแนนเพียง 50% ของที่พึงจะได้

6. เฉลยข้อสอบ O-NET 2 ปีย้อนหลังเรื่องที่เรียนส่งหลังเรียนจบบทเรียน

7 อื่นๆ ที่อาจมีข้อตกลงเพิ่มเติม

 

เก็บคะแนนเป็นอัตราส่วน

เก็บ : สอบกลางภาค : สอบปลายภาค

60:20:20


                                  

 

เว็บไซต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คลิ๊กกรอบรูปด้านล่างนี้เข้าไปได้ครับ

ครูหนอม  สพม.เชียงใหม่  เขต 34 TEL 089-7003222   THANOM222@HOTMAIL.COM

 

 

 สถิติวันนี้

3 คน

 สถิติ

เมื่อวาน

5 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

54 คน

2815 คน

79356 คน

 

เริ่มเมื่อ 2008-09-20

111111111111111111111111111